chết cười với mấy em thái =]] núm phoooo, lộ phi yếu, bi khọt num điêu, lụt phò…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.