chết cười mấy ông bộ đội đi đưa giấy báo tử đâm chết luôn chó nhà người ta

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.