Cheryl Cole đẹp thanh lịch tại tuần lễ thời trang London

Cheryl Cole đẹp thanh lịch tại tuần lễ thời trang London

Shares

CherylCole2.jpg
CherylCole3.jpg
CherylCole4.jpg
CherylCole5.jpg
CherylCole6.jpg
CherylCole7.jpg
CherylCole8.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.