Chạy đi…chạy nhanh đi…Có thằng cuồng sát đang đuổi theo tôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.