Châu Việt Cường chửi bọn đánh mình tối qua là “Con Chó Dại”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.039 seconds.