Chắp tay lạy với cái cách em nó giữ thăng bằng trên Dây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.