CHÀO BUỔI SÁNG: TỔ CHỨC ÂN XÁ QUỐC TẾ – HƠN 50 TRIỆU NGƯỜI TỴ NẠN NĂM 2014

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.