CHÀO BUỔI SÁNG: NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TAY NGUYÊN VỚI NGÀY CHIẾN THẮNG (18/03/2015)

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.