Chán phòng tập, võ sĩ MMA ra đường thách ai đấm vào mặt mình 1 phát :o

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.222 seconds.