Chán lên bar quẩy rồi nên bây giờ các thanh niên ra đường quẩy cho đông khán giả

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.