‘Chân dài’ Lê Hà cuốn hút với thời trang đường phố

‘Chân dài’ Lê Hà cuốn hút với thời trang đường phố

Shares


Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.