Chân dài “hớp hồn” hắc xế DMC Lamborghini Aventador E-GT

Chân dài “hớp hồn” hắc xế DMC Lamborghini Aventador E-GT

Shares

sieuxe2.jpg
sieuxe3.jpg
sieuxe4.jpg
sieuxe5.jpg
sieuxe6.jpg
sieuxe7.jpg
sieuxe8.jpg
sieuxe9.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.