Chả biết ai nghĩ ra cái trò này không biết nữa làm em không nhặt được miệng rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.