‘Cây hàng hiệu’ chục tỷ của Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ LHP

‘Cây hàng hiệu’ chục tỷ của Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ LHP

LyNhaKy2.jpg
LyNhaKy3.jpg
LyNhaKy4.jpg
LyNhaKy5.jpg
LyNhaKy6.jpg
LyNhaKy7.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.350 seconds.