Kinh Tế

Nợ xấu chảy ngược

Nợ xấu chảy ngược

Cơn ác mộng mang tên nợ xấu Năm 2012, tỷ lệ nợ xấu chiếm đến 17% tổng dư…