Cặp “song sát” của lực lượng phòng thủ bờ biển Nga

Bal-E và Bastion-P được xem là cặp "song sát" đặc biệt nguy hiểm của lực lượng phòng thủ bờ biển Nga.

Cặp “song sát” của lực lượng phòng thủ bờ biển Nga

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.