Cấp cứu mà thế này chắc anh ấy không kịp sống để đến bệnh viện mất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.