Cảnh xe tăng T-72B3 tranh tài Tank biathlon 2016

Ngoài Trung Quốc, các quốc gia còn lại tham gia Tank biathlon 2016 tại Nga đều sử dụng dòng xe tăng T-72B3 hiện đại.

Cảnh xe tăng T-72B3 tranh tài Tank biathlon 2016

Shares

Shares

23 queries in 1.336 seconds.