Cảnh sát mà gặp phải mấy nàng này thì cũng tắt điện.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.