Cảnh sát giao thông tỉnh con tum lấy điện thoại của người dân

CSGT Kon Tum ngăn cản, đe doạ không cho người dân ghi hình quy trình xử phạt. Nghiêm trọng hơn 2 CSGT này đã giật lấy điện thoại của người vi phạm và cho vào ...túi! Đồng thời nằng nặc bắt người vi phạm phải đi về đồn cùng họ.

Shares

Trong toán CSGT có một CA đang quay phim bằng mobile không mang bảng hiệu và tên theo đúng luật quy định khi CSGT thi hành công vụ.
Theo luật người dân có quyền quay phim và giám sát những hành vi của CA khi thi hành công vụ.

Nguồn Youtube

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.