Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp với tàu Trung Quốc tuần tra biển

Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp với tàu Trung Quốc tuần tra biển

Shares

Tàu Cảnh sát biển VN 8003 và tàu cảnh sát biển Trung Quốc 45102

Hai tàu được cho là hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam tham gia tuần tra chung kiểm tra liên hợp nghề cá với phía Trung Quốc trong vùng đánh cá chung giữa hai phía tại Vịnh Bắc Bộ.

Phó tư lệnh quân sự Cảnh sát Biển của Việt Nam, đại tá Phạm Kim Hậu, cho biết như vừa nêu và được mạng Dân Trí loan tin.

Theo đó chuyến tuần tra chung giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 10 này diễn ra từ ngày 20 và kéo dài cho đến ngày mai 23 tháng tư. Song song với hoạt động tuần tra chung, hai phía còn tiến hành hội thảo với mục đích tiến

đến thống nhất quan điểm trong việc thực hiện đúng các qui định trong Hiệp định Hợp tác Nghề cá giữa đôi bên.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết Hiệp định Hợp tác Nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 12 năm 2000.

:R:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.