Cảnh sàm sỡ và móc túi trên xe bus được camera an ninh ghi lại

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.