Cảnh cháy rừng ngùn ngụt ở California

Hàng trăm người dân đã được sơ tán vì cháy rừng ngùn ngụt ở California mang tên Đám cháy Sherpa.

Cảnh cháy rừng ngùn ngụt ở California

Shares

Shares

20 queries in 1.370 seconds.