Cảnh cháy rừng ngùn ngụt ở California

Hàng trăm người dân đã được sơ tán vì cháy rừng ngùn ngụt ở California mang tên Đám cháy Sherpa.

Cảnh cháy rừng ngùn ngụt ở California

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.768 seconds.