Canada sẵn sàng biến bản quốc ca thành trung lập về giới tính

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

15 queries in 0.949 seconds.