Cận mặt khinh hạm mạnh nhất thế giới của Pháp

Với tầm tác chiến lên tới 1.000km, lớp Aquitaine có thể được xem là khinh hạm mạnh nhất thế giới hiện nay.

Cận mặt khinh hạm mạnh nhất thế giới của Pháp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.293 seconds.