Cận mặt khinh hạm mạnh nhất thế giới của Pháp

Với tầm tác chiến lên tới 1.000km, lớp Aquitaine có thể được xem là khinh hạm mạnh nhất thế giới hiện nay.

Cận mặt khinh hạm mạnh nhất thế giới của Pháp

Shares

Shares

47 queries in 3.454 seconds.