Cận cảnh xe tăng hiện đại nhất trong CTTG 2

Không phải T-34 mà xe tăng Panther của kẻ bại trận – phát xít Đức mới được các nhà quân sự cho rằng là xe tăng hiện đại nhất Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Cận cảnh xe tăng hiện đại nhất trong CTTG 2

Shares

Shares

24 queries in 1.857 seconds.