Cận cảnh giá phóng kiểu “súng lục ổ xoay” trên B-52

Ngoài khả năng mang 30 tấn bom, máy bay ném bom B-52 còn có khả năng triển khai đến 20 tên lửa hành trình với các giá phóng quay như “súng lục ổ xoay”.

Cận cảnh giá phóng kiểu “súng lục ổ xoay” trên B-52

Shares

Shares

49 queries in 4.081 seconds.