Campuchia: Y án chung thân đối với 2 thủ lãnh Khmer Đỏ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.