Campuchia, Lào bị chỉ trích về thỏa thuận Biển Đông với Trung Quốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.