Campuchia khiếu nại việc Việt Nam xây đồn ở vùng biên có tranh chấp

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.255 seconds.