Campuchia bất ngờ tăng 19% ngân sách quốc phòng năm 2017

Ngân sách quốc phòng Campuchia năm 2017 dù tăng nhưng đa số dành cho việc chi tiêu lương thưởng tới sĩ quan, binh sĩ.

Campuchia bất ngờ tăng 19% ngân sách quốc phòng năm 2017

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.132 seconds.