Campuchia bất ngờ tăng 19% ngân sách quốc phòng năm 2017

Ngân sách quốc phòng Campuchia năm 2017 dù tăng nhưng đa số dành cho việc chi tiêu lương thưởng tới sĩ quan, binh sĩ.

Campuchia bất ngờ tăng 19% ngân sách quốc phòng năm 2017

Shares

Shares

20 queries in 1.565 seconds.