Cảm xúc khi chuẩn bị đi chơi với gấu mà bị lũ bạn thân đòi đồ hội đồng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.