Cấm “like” trên Facebook vi phạm quyền dân chủ?

Ngành giáo dục Châu Đốc cấm “like” một số chuyện trên Facebook: Người dân, luật sư nói gì?

42 queries in 3.747 seconds.