Cảm giác của bạn khi mà đang đi chơi gấu lại nhìn người khác

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.