California: Luật cho phép bệnh nhân kết liễu đời mình bị rút lại

California: Luật cho phép bệnh nhân kết liễu đời mình bị rút lại

Shares

ủng hộ có thời gian để thuyết phục các dân biểu lập trường đang còn lừng khừng. (TP)

Các nhà làm luật ở quốc hội tiểu bang California hôm Thứ Ba bất thần rút lui dự luật cho phép bệnh nhân được quyền kết liễu cuộc đời bằng thuốc do bác sĩ biên toa, sau khi nhận thấy dự luật này không có đủ số phiếu cần thiết để có thể thông qua.

Bà Debbie Ziegler, mẹ của cô Brittany Maynard, người bị ung thư não thời kỳ cuối phải lên Oregon để được phép tự kết thúc cuộc đời, phát biểu ủng hộ dự luật cho phép bác sĩ giúp trợ tử. (Hình: AP/Rich Pedroncelli)

Các tác giả của dự luật trợ tử không thuyết phục được đủ đồng viện thuộc đảng Dân Chủ thuộc Ủy Ban Sức Khỏe Tiểu Bang để yểm trợ cho dự luật SB128 kịp trước hạn cuối của bên lập pháp.

Thấy không thể kiếm thêm được phiếu ủng hộ, các tác giả dự luật gồm các thượng nghị sĩ, Lois Wolk (Dân Chủ-Davis), và Bill Monning (Dân Chủ-Carmel) quyết định rút lại dự luật SB128, khỏi phải trình qua ủy ban duyệt xét vào hôm Thứ Ba.

Phía ủng hộ cho rằng, dự luật vừa được thông qua tại Thượng Viện, vẫn có nhiều cơ may vượt qua.

Dự luật sẽ được gát qua một bên cho đến hết năm và qua năm 2016, Hạ Viện sẽ giải quyết.

Sự trì hoãn này có thể giúp cho giới ủng hộ có thời gian để thuyết phục các dân biểu lập trường đang còn lừng khừng.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.