Cái kết viên mãn cho thanh niên hổ báo, đã chạy ẩu còn đập phá xe người khác

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.