Cái kết cho tên trộm xe là đây :)) Quá là bá với một con Khỉ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.