Cái gì trong đó mà nó gí đầu con chó vào thế này, nhất định cũng không phải dạng vừa đâu.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.