Cái bọn cờ hó Phá xong mà cứ làm như đang tội lắm =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.