CAFE SÁNG: NGA VÀ UCRAINA KÝ THỎA THUẬN VỀ KHÍ ĐỐT (04/03/2015)

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.