Cách người nước ngoài bán xoài dạo trên đường phố, công nhận rất hay

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.789 seconds.