Cách lấy tờ tiền ra giữa 2 chai nước, xem rồi đi cá với mấy thằng bạn thôi.

Shares

Shares

19 queries in 1.881 seconds.