Cách đáp trả “Siêu Lầy” của rapper khi bị trẻ trâu Dizz

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

43 queries in 2.456 seconds.