Cách chữa cháy cho đỡ quê khi đi đường va phải cột điện

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 3.081 seconds.