Các TNS Mỹ kêu gọi hành động cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.