Các thánh tinh mắt vào giải thích hộ em xem nó giấu ở đâu ấy nhì

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.