Các thánh nhảy này lên thần rồi, không biết các thánh luyện bao nhiêu năm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.