Các thánh nghịch dại khi đi trên đinh “Cần lắm ai đó làm theo”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.