Các phần tử khủng bố IS có thể đang hướng tới Pháp, Bỉ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.756 seconds.