Các ông “Nghị Công An” ngồi nhầm chỗ

Các ông “Nghị Công An” ngồi nhầm chỗ

Shares

Về “Quyền Im Lặng” đang thảo luận ở QH, thì ông Thượng Tướng, Thứ Trưởng BCA, ĐBQH Đặng Văn Hiếu, cho đến ông ĐBQH, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc CA Thanh Hoá, ông ĐBQH, thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám Đốc CA TP.HCM đều tuyên bố : “Không muốn đưa quyền im lặng vào luật vì sợ sẽ bị lợi dụng, sợ khó làm việc”… Các ý kiến trên lại được ông ĐBQH Đỗ Văn Đương, thuộc VKS tán thành.

Tại sao các ông Nghị là tướng tá CA lại phản đối một điều luật tốt đẹp đang được Quốc Hội xem xét để đưa ra thành luật? Phải chăng những ngành như CA, VKS đang là những thế lực bảo thủ, trì trệ và luôn có xu hướng chống lại sự đổi mới tiến bộ cho một nước Việt Nam văn minh như mọi quốc gia khác trên thế giới. Phải chăng các ông tướng CA là đại diện cho những thế lực xưa cũ, chỉ muốn giữ chắc các quyền lợi cho mình, cho ngành của mình, dù đó là các quyền chống lại sự tiến bộ, chống lại các quyền bất khả phân của người dân.

Các ông đến Toà Nhà Quốc Hội thì phải nhớ mình đang là ĐBQH, đang là đại biểu cho dân, chứ không phải cho ngành CA, lại càng không phải tướng tá chi hết. Các ông phải có trách nhiệm bênh vực cho người dân, chứ không phải chống lại người dân để bảo vệ các quyền nghề nghiệp của các ông.

“Quyền Im Lặng” của người dân là quyền mà thế giới văn minh đã áp dụng hết và áp dụng từ lâu rồi. Và nếu có vấn đề nảy sinh gây khó khăn cho ngành thực thi pháp luật các xứ đó thì họ cũng giải quyết được, và cũng giải quyết được từ lâu rồi. Vậy các ông cũng là người thực thi pháp luật xứ này thì các ông cũng phải sẽ giải quyết được, nhất là khi việc đó liên quan đến quyền của người dân. Nếu không làm được những việc đó thì các ông nên từ chức về quê chăn vịt cho vợ đi, chứ đừng ngồi ở vị trí đó để chống đối nữa…

Ngành CA, VKS là những công cụ để thực thi pháp luật chứ không phải để làm ra pháp luật. Và khi có những vấn đề nảy sinh ra từ quyền lợi của ngành thực thi pháp luật (CA, VKS) với quyền của người dân (Dân Quyền) thì các ông phải đứng về phía người dân. Vì các ông đang không phải là đại diện cho ngành, không phải đại diện cho chính quyền, mà đang là đại diện của dân (ĐBQH), đang ngồi họp trong Tòa Nhà Của Dân (QH) và đang bàn về các quyền tối thượng của người dân…

Các ông ngồi nhầm ghế ĐBQH, hay chính các ông là những kẻ trì trệ bảo thủ ngồi trên ghế ấy…

Theo Dân luận

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.